(C016) Cumartesi Sohbetleri - Suallere Cevaplar, Üstad Kadir Mısıroğlu, 28.01.2012


Cumartesi Sohbetleri - Suallere Cevaplar, Üstad Kadir Mısıroğlu, 28.01.2012. Sualler: 1. 00:00:00 Mehmet Akif Ersoy ve Üstad Necip Fazıl hakkında malumat. 2. 00:32:27 1980'lerde Türkeş ve Ülkücüler dolaylı ve dolaysız olarak Amerika'ya yardım etmiş midirler? 3. 01:25:48 Mustafa Kemal'in Son Meclis konuşmasıda şu ifadeler geçiyor: "Aziz milletvekilleri, Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve politikada bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya yaşamdan almış bulunuyoruz." Buradaki "gökten indiği sanılan kitapların doğmaları" ifadesi Ku'ran-ı Kerim midir yoksa Kemalistlerin müdafaa ettiği gibi, mason inancı mıdır? 4. 01:30:19 Hizb-ut Tahrir hakkında malumat verir misiniz? 5. 01:47:32 Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında geçen mektublaşmalarda neden Yavuz Sultan Selim mektublarını Farsça yazmıştır ve Şah İsmail mektublarını Türkçe yazmıştır? Islam and Science: />Belgeseller: />İlmihal: />Osmanlıca Dersleri: /> Cumartesi Sohbetleri: />Tarih Sohbetleri: />TV Programları: />Konferanslar: />Dersler: />Kısa Bölümler ve Suallere Cevaplar 1: />Kısa Bölümler ve Suallere Cevaplar 2: />Ses Kayıdları: />İthaflı Fıkralar: />Şiirler: />Diğerleri: